Annonsera i Åbo Underrättelser

Nå en färdigt utvald målgrupp

Läs mer

Varför annonsera i

Åbo Underrättelser?

Lockande och köpstarka läsare:

tvåspråkiga konsumenter i Åbo med omnejd

Enligt undersökningar fungerar annonsering effektivare i en pålitlig miljö

Når målgruppen effektivt

Individuella besökare
60
Laddade sidor
1
Per månad

Våra digitala marknadsföringslösningar möjliggör såväl oavbruten synlighet som effektiva, taktiska insatser.

Tryckta annonser föredras fortfarande av de flesta.

Få mer omfattande synlighet genom att annonsera även i

Pargas Kungörelser

Fråga efter våra förmånliga annonspaket!

Du har ett mål –

vi har lösningarna