Reklamplatser i print-ÅU

Första sidan

6 spalter

254 x 315 mm

3500 €

254 x 180 mm

1900 €

82 x 40 mm

200 €

I text

5 spalter

2,20 € / spaltmillimeter

254 x 365 mm

3000 €

254 x 180 mm

1750 €

534 x 365 mm

5000 €

254 x 365 mm

3000 €

254 x 180 mm

1750 €

534 x 365 mm

5000 €

150 x 180 mm

900 €

150 x 90 mm

590 €

99 x 120 mm

528 €

Hittade du inte det du söker?

Tag kontakt, så planerar vi ett annonspaket som passar dig!

Du har ett mål –

vi har lösningarna