Annonsera i Åbo Underrättelser

Nå en färdigt utvald målgrupp

Läs mer

Varför annonsera i

Åbo Underrättelser?

Lockande och köpstarka läsare:

tvåspråkiga konsumenter i Åbo med omnejd

Enligt undersökningar fungerar annonsering effektivare i en pålitlig miljö

Når målgruppen effektivt

Besökare
60
Laddade sidor
600000
Per månad

Våra digitala marknadsföringslösningar möjliggör såväl oavbruten synlighet som effektiva, taktiska insatser.

Tryckta annonser föredras fortfarande av de flesta.

Få mer omfattande synlighet genom att annonsera även i

Pargas Kungörelser

Fråga efter våra förmånliga annonspaket!

Du har ett mål –

vi har lösningarna