Reklamplatser i print-ÅU

Mervärdeskatt adderas till priserna

Första sidan

6 spalter

254 x 315 mm

254 x 180 mm

82 x 40 mm

I text

5 spalter

2,20 € / spaltmillimeter

254 x 365 mm

254 x 180 mm

534 x 365 mm

254 x 365 mm

254 x 180 mm

534 x 365 mm

150 x 180 mm

150 x 90 mm

99 x 120 mm

Efter text

6 spalter

2,70 € / spaltmillimeter

Hittade du inte det du söker?

Tag kontakt, så planerar vi ett annonspaket som passar dig!

Du har ett mål –

vi har lösningarna